Pravidla volejbalu

Zařízení a vybavení

HRACÍ PLOCHA

Hrací plocha zahrnuje hřiště a volnou zónu, která musí být pravoúhlá a symetrická.

Rozměry

Hřiště je obdélník o rozměrech 18x9 m obklopený volnou zónou, která je na všech stranách minimálně 3 m široká. Volný hrací prostor je prostor nad hrací plochou, který je bez jakýchkoliv překážek. Volný hrací prostor je vysoký minimálně 7 m od povrchu hrací plochy. Pro všechny světové a oficiální soutěže FIVB musí měřit volná zóna nejméně 5 m od postranních a 8 m od koncových čar. Volný hrací prostor je vysoký minimálně 12,5 m od povrchu hrací plochy.

Povrch hrací plochy

Povrch musí být plochý, vodorovný a jednolitý. Nesmí pro hráče představovat jakékoliv nebezpečí zranění. Je zakázáno hrát na hrubých nebo kluzkých površích. Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB je povolen pouze dřevěný nebo syntetický povrch. Každý povrch musí být předem schválen FIVB. V halách musí být povrch hřiště světlé barvy. Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB je pro čáry požadována bílá barva. Pro hřiště a volnou zónu jsou požadovány různé barvy, od sebe odlišné. Na venkovních hřištích je povolen sklon 5 mm na 1 m pro drenáž. Čáry hřiště z pevného materiálu jsou zakázány.

Čáry na hřišti

Všechny čáry jsou 5 cm široké. Jejich barva musí být světlá a rozdílná od povrchu hrací plochy i od všech ostatních čar.

  • Čáry vymezující hřiště - hřiště je vymezeno dvěma postranními a dvěma koncovými čarami. Jak postranní, tak koncové čáry jsou vyznačeny uvnitř rozměrů hřiště.
  • Střední čára - osa střední čáry rozděluje hřiště na dvě stejná pole, každé o rozměrech 9x9 m. Tato čára prochází pod sítí od jedné postranní čáry k druhé.
  • Útočná čára - v každém poli je vyznačena útočná čára ve vzdálenosti 3 m od osy střední čáry.

Pro všechny světové a oficiální soutěže FIVB je útočná čára prodloužena přidáním přerušovaných čar od čar postranních s pěti 15 cm dlouhými a 5 cm širokými úsečkami, vyznačenými 20 cm od sebe do celkové délky 1,75 m.

Zóny a prostory
  • Přední zóna - přední zóna každého pole je vymezena osou střední čáry a útočnou čarou (šíře útočné čáry je součástí přední zóny). Přední zóna je chápána jako prodloužená za postranní čáry až ke konci volné zóny.
  • Zóna podání - zóna podání je 9 m široká plocha za koncovou čarou. Po stranách je vymezena dvěma krátkými čarami o délce 15 cm, vyznačenými 20 cm za koncovou čarou jako prodloužení obou postranních čar. Obě krátké čáry jsou součástí šíře zóny podání. Hloubka zóny podání je vymezena koncem volné zóny.
  • Zóna střídání - zóna střídání je vymezena prodloužením obou útočných čar až ke stolku zapisovatele.
  • Prostor pro rozcvičení - ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB jsou prostory pro rozcvičení, o velikosti přibližně 3x3 m, umístěny v obou rozích na straně hráčských laviček mimo volnou zónu.
  • Prostor pro vyloučené - prostor pro vyloučené, o rozměru přibližně 1x1 m a vybavený dvěma židlemi, je umístěný v kontrolovaném prostoru vně prodloužení koncové čáry. Může být označen 5 cm širokou červenou čarou.
Teplota

Nejnižší teplota nesmí klesnout pod 10°C. Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB by neměla být maximální teplota vyšší než 25°C a minimální nižší než 16°C.

Osvětlení

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB by mělo být osvětlení hrací plochy 1000 až 1500 luxů měřených ve výšce 1 m nad povrchem hrací plochy.

SÍŤ A SLOUPKY

Výška sítě

Síť je umístěna svisle nad střední čarou a její horní okraj je ve výšce 2,43 m pro muže a 2,24 m pro ženy. Výška se měří ve středu hřiště. Výška sítě (nad oběma postranními čarami) musí být přesně stejná a nesmí převýšit stanovenou výšku o více než 2 cm.

Struktura

Síť je 1,00 m široká a 9,50 až 10,00 m dlouhá (s postranními páskami vzdálenými 25 až 50 cm od každého okraje sítě), zhotovena z černých čtvercových ok o straně 10 cm. Na jejím horním okraji je umístěna vodorovná páska, široká 7 cm, zhotovená ze zdvojeného bílého plátna a přišitá po celé své délce. Každý konec této pásky má otvor, jímž prochází provaz upevňující pásku ke sloupkům tak, aby byl její horní okraj napnutý. K upevnění sítě ke sloupkům a k udržení jejího horního okraje napnutého je uvnitř pásky vedeno pružné lanko. a spodním okraji sítě je umístěna další vodorovná páska široká 5 cm, podobná pásce na horním okraji, skrze níž je provlečen provaz. Tento provaz upevňuje síť ke sloupkům a udržuje tak spodní okraj sítě napnutý.

Postranní pásky

Dvě bílé pásky jsou upevněny svisle k síti a umístěny přímo nad každou postranní čarou. Jsou 5 cm široké a 1 m dlouhé a jsou považovány za součást sítě.

Anténky

Anténka je ohebná tyčka dlouhá 1,80 m, o průměru 10 mm, zhotovená ze sklolaminátu nebo podobného materiálu. Anténka je upevněná na vnějším okraji každé postranní pásky. Anténky jsou umístěny na opačných stranách sítě. Vrchních 80 cm každé anténky převyšuje síť a je označeno 10 cm širokými pruhy kontrastních barev, přednostně červené a bílé. Anténky jsou považovány za součást sítě a ohraničují bočně prostor přeletu.

Sloupky

Sloupky, na kterých je síť připevněna, jsou umístěny ve vzdálenosti 0,5 až 1,0 m na vnější straně od postranních čar. Jsou vysoké 2,55 m a nastavitelné. Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB jsou sloupky upevňující síť umístěny ve vzdálenosti 1 m od postranních čar. Sloupky jsou zaoblené a hladké, zapuštěné do země bez upevňovacích lan. Na sloupcích nesmí být žádná nebezpečná nebo překážející zařízení.

Doplňkové vybavení

Veškeré doplňkové vybavení je určováno směrnicemi FIVB.

MÍČE

Parametry

Míč musí být kulatý, s povrchovou vrstvou zhotovenou z měkké kůže nebo ze syntetické kůže a uvnitř s duší z gumy nebo jiného podobného materiálu. Jeho barva může být jednotně světlá nebo kombinací barev. Syntetická kůže a barevné kombinace míčů, používaných v oficiálních mezinárodních soutěžích, musí odpovídat parametrům FIVB. Jeho obvod je 65 - 67 cm a jeho váha je 260 - 280 gramů. Jeho vnitřní tlak je 0,300 až 0,325 kg/cm2 (4,26 až 4,61 psi) (294,30 až 318,82 mBar nebo hPa)

Jednotnost míčů

Všechny míče použité v utkání musí být jednotné pokud se týká jejich obvodu, váhy, tlaku, typu, barvy apod. Všechny světové a oficiální soutěže FIVB, jakož i národní nebo ligová mistrovství, se musí hrát s míči schválenými FIVB, pokud FIVB nerozhodne jinak.

Systém tří míčů

Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB musí být používáno tří míčů. V tomto případě je šest sběračů míčů rozmístěno tak, že stojí po jednom v každém rohu volné zóny a za každým rozhodčím.