Pravidla volejbalu

Účastníci

DRUŽSTVA

Složení družstva

Družstvo se může skládat nejvýše z dvanácti hráčů, trenéra, asistenta trenéra, maséra a lékaře. Pro všechny světové a oficiální soutěže FIVB musí být lékař předem akreditován u FIVB. Jeden z hráčů, avšak ne libero, je kapitánem družstva, který musí být označen v zápisu o utkání. Pouze hráči zapsaní do zápisu o utkání mohou vstoupit do hřiště a hrát. Jakmile byl již zápis o utkání podepsán trenérem (a kapitánem družstva), nelze zapsané hráče měnit.

Umístění družstva

Hráči, kteří nehrají, buď sedí na lavičce družstva, nebo jsou ve svém prostoru pro rozcvičení. Trenér a další členové družstva sedí na lavičce, ale mohou ji dočasně opustit. Lavičky pro družstva jsou umístěny vedle stolku zapisovatele, mimo volnou zónu. Sedět na lavičce během utkání a účastnit se rozcvičení je povoleno pouze členům družstva. Hráči, kteří nehrají, se bez míčů mohou rozcvičovat takto:

 • v průběhu hry - v prostorách pro rozcvičení
 • v průběhu oddechových a technických oddechových časů - ve volné zóně za svým polem.

V průběhu přestávek mezi sety mohou hráči při rozcvičení ve volné zóně použít míče.

Výstroj

Výstroj hráče se skládá z trička, trenýrek, ponožek (dresu) a sportovní obuvi. Barva a provedení trička, trenýrek a ponožek celého družstva musí být jednotné (vyjma libera) a čisté. Obuv musí být lehká a pružná s gumovou nebo koženou podrážkou bez podpatků. Ve všech světových a oficiálních soutěžích FIVB dospělých musí mít družstvo jednotnou barvu obuvi, avšak ochranné známky se mohou lišit barvou a tvarem. Trička a trenýrky musí odpovídat homologačním normám FIVB. Trička hráčů musí být číslována od 1 do 18. Číslo musí být umístěno uprostřed přední i zadní strany trička. Barva a jasnost čísel musí být kontrastní k barvě a jasnosti trička. Čísla musí být vysoká minimálně 15 cm na prsou a 20 cm na zádech. Páska tvořící číslo je minimálně 2 cm široká. Pro všechny světové a oficiální soutěže FIVB musí být číslo hráčů umístěno také na pravé nohavici trenýrek. Číslo musí být od 4 cm do 6 cm vysoké a páska tvořící číslo minimálně 1 cm široká. Kapitán družstva musí mít na svém tričku pásku 8x2 cm, která podtrhuje číslo na prsou. Je zakázáno nosit výstroj odlišné barvy od výstroje od ostatních hráčů vyjma libera a bez oficiálních očíslování.

Změny ve výstroji

První rozhodčí může povolit jednomu nebo více hráčům:

 • hrát bos(í);
 • vyměnit si mokré tričko v přestávce mezi sety nebo po vystřídání pod podmínkou, že barva, tvar a číslo nového(ých) trička(ek) jsou stejné;
 • v chladném počasí hrát v teplákových soupravách pod podmínkou, že jsou pro celé družstvo stejné barvy i tvaru (vyjma libera) a řádně očíslovány v souladu s pravidly.
Zakázané předměty

Je zakázáno nosit předměty, které mohou způsobit zranění nebo přinést hráčům výhodu. Hráči mohou na vlastní zodpovědnost nosit brýle nebo oční čočky.

VEDENÍ DRUŽSTVA

Jak kapitán, tak i trenér družstva jsou odpovědni za chování a kázeň členů svého družstva. Libero nemůže být kapitánem družstva.

Kapitán

Před utkáním kapitán družstva podepisuje zápis o utkání a zastupuje své družstvo při losování. V průběhu utkání, je-li kapitán družstva na hřišti, je kapitánem ve hře. Není-li kapitán družstva na hřišti, trenér nebo sám kapitán musí určit jiného hráče, ale ne libera, který bude plnit funkci kapitána ve hře. Tento kapitán ve hře plní své povinnosti, dokud není vystřídán, dokud se nevrátí na hřiště kapitán družstva nebo do konce setu. Je-li míč mimo hru, je pouze kapitán ve hře oprávněn hovořit s rozhodčími:

 • aby si vyžádal vysvětlení o použití a výkladu pravidel nebo tlumočil požadavky či dotazy svých spoluhráčů. Pokud kapitán ve hře s vysvětlením prvního rozhodčího nesouhlasí, může se rozhodnout protestovat proti takovému rozhodnutí a okamžitě prvního rozhodčího upozornit, že si vyhrazuje právo zaznamenat do zápisu na konci utkání oficiální protest;
 • aby si vyžádal povolení:
  • vyměnit celou výstroj nebo její část
  • ověřit postavení družstev
  • zkontrolovat podlahu, síť, míč apod.;
 • aby si vyžádal oddechové časy a střídání.

Po konci utkání kapitán družstva poděkuje rozhodčím a podepíše zápis o utkání, aby tak potvrdil výsledek. Jestliže již byl první rozhodčí upozorněn, může potvrdit a zaznamenat oficiální protest proti použití nebo výkladu pravidel rozhodčími do zápisu o utkání.

Trenér

V průběhu utkání řídí trenér hru svého družstva z místa vně hřiště. Určuje hráče základní sestavy, jejich náhradníky a vyžaduje oddechové časy, aby dával pokyny. S těmito žádostmi se obrací na druhého rozhodčího. Před utkáním trenér zapíše nebo zkontroluje jména a čísla svých hráčů v zápisu o utkání a potom jej podepíše. V průběhu utkání trenér:

 • před každým setem předá zapisovateli nebo druhému rozhodčímu náležitě vyplněný(é) a podepsaný(é) záznam(y) postavení základní sestavy;
 • sedí na lavičce svého družstva nejblíže k zapisovateli, ale může ji dočasně opustit;
 • žádá oddechové časy a střídání;
 • on, jakož i další členové družstva, smí dávat pokyny hráčům na hřišti. Trenér může dávat pokyny, i když stojí nebo chodí ve volné zóně před lavičkou svého družstva v rozmezí od útočné čáry až k prostoru pro rozcvičení, aniž by rušil nebo zdržoval utkání.
Asistent trenéra

Asistent trenéra sedí na lavičce družstva, ale nemá žádné právo zasahovat do utkání. Pokud musí trenér opustit své družstvo, může asistent trenéra, na základě žádosti kapitána ve hře a se souhlasem prvního rozhodčího, převzít jeho funkci.